Storkboets bokhylla

"Havets djup" av Annika Thor

Kategori: 2017, Barn, Recension, Ungdom

 
Havets djup är den tredje boken i kvartetten om Steffi och Nelli (se mina recensioner av den första boken, En ö i havetoch den andra boken, Näckrosdammen). 
 
Denna bok är en ganska typis mitten bok i en serie, där självaste bokens dramaturgi inte är lika viktig som bokens del i serien. Nu trappas förtvivlan upp, samtidigt som spänningen mellan den Steffi var i Wien och den Steffi är i Sverige ökar. Slutet är inte ett avslut, så som de två tidigare böckerna haft, utan ett dramatiskt skifte i hela berättelsen om Steffi och Nelli.
 
Det som ändå kan sägas vara bokens egen handling är den komplicerade relationen mellan Stefii och Nelli, där Steffi nu börjar bli vuxen men fortfarande ser sig som Wienare, medan Nelli är tonåring och mer och mer kommer att se sig som svensk. Nelli tyr sig till sin fosterfamiljs traditioner och ser sig som kristen, samtidigt som Steffi tvingas möta sin egen religiösa ambivalens när hon börjar umgås med en annan judisk flyktning från Wien, som anklagar Steffi för att svika sitt folk genom att vara sin kristna fosterfamilj till belåtenhet. Steffi känner sig inte kristen, och kanske heller inte som jude, och är mer koncentrerad på att skaffa sig en utbildning än att tro på något. 
 
En parantes i berättelsen är Steffis lärarinna Hedvig Björk och dennes väninna Janice, som mellan raderna ingår i ett förhållande. Jag hoppas att detta kommer bli en viktig del i kommande bok, men det kan alltid hamna i skuggan av Steffis mycket mer råa verklighet, och tomheten av hennes föräldrar. 
 
Klasskillnader blir nu desto synligare i Steffis liv, och något hon ständigt behöver fundera över. Hon kommer från ett helt annat samhällskikt än det hon nu lever och umgås i. Vid ett tillfälle kommenterar hon klassföraktet hon kan känna från de övre klasserna gentemot henne, hennes familj och väninnan Majs familj med att de är inte som "vi", där hon också själv reflekterar över att hon nu känner en tillhörighet med sin fosterfamilj och majs familj. Detta börjar den fortfarande unga Steffi fundera över, och jag hoppas detta blir viktigt i nästa bok. Väninnan Vera har hamnat i en olycklig situation, där hon har blivit gravid utanför äktenskapet. Giftermål är planerat, och här hoppas jag man får följa henne i nästa bok, så man får veta vad som händer även med henne. 
 
På det hela tagna är det hittills den bästa boken i serien, trots att den saknar sin egen dramaturgi. 
 
 
 
 
Kommentera inlägget här: