Storkboets bokhylla

Hundra procent fett

Kategori: 2018, Recension, Serie, Ungdom, Vuxen

 
Efter att ha läst Liv Strömquists Kunskapens frukt är jag otroligt sugen på att läsa mer serier av henne. Detta är den första serieboken som samlade hennes serier, men med några senare tillägg. Och precis som Kunskapens fruktär även dessa serier lysande, om än lite väl simpla och vardagliga.

Framför allt var alla serier om imperialism, bananer och västerländsk exploatering av allt runt omkring sig de mest genomtänkta serierna, och således bar tydligare spår av Strömquists egen stil som renodlat, i senare serieböcker, är brilliant. I dessa serier, och med denna stil som hon framhärdar en faktaunderbyggd politisk åsikt lär hon oss något nytt och väcker en vilja att förstå. Jag vill veta mer!

Trots tunga ämnen, jobbigt konfrontativt tecknade scener blandar hon in humor i det hemska. Detta gör informationen lättare att ta till sig, och det känns nästan som att sitta och diskutera med en, om än radikal, väldigt vettig person.

 

 
 
 
 

"Kunskapens frukt" av Liv Strömquist

Kategori: 2018, Recension, Serie, Ungdom, Vuxen

 
 
 
Liv Strömquist är ett jävla geni! Kunskapens frukt har lärt mig mer om mitt eget underliv än tio år av att varit sexuellt aktiv gjort. Dessutom genomsyras hela boken av förtydliganden av vad patriarktatet är för något och hur det tar sig uttruck i vår historia och vår samtid. 
 
En av serierna i boken, Blood Mountain, var grunden till Strömquists Sommarprat från 2013. När jag för några år sedan lyssnade på hennes sommarprat om mens (i kombination med Annika Norlins fantastiska sommarprat om PMS) ville jag bara ha mer. Kunskapens frukt är det lilla mer som behövdes. Strömquist är både kunnig, rolig och smart, så humorn blir inte platt utan levande. Samtidigt odlar hon en nyttig feministisk skepsism till geniförklarade historiska män genom att helt enkelt avslöja deras kvinnoförakt. 
 
Kunskapens frukt är brilliant och kan inte få annat än högsta betyg! Jag kommer läsa denna seriebok fler gånger under mitt liv!