Storkboets bokhylla

"Öppet hav" av Annika Thor

Kategori: 2017, Barn, Recension, Ungdom

 
Nu är kvartetten om Steffi och Nelli slut, och det är en helt fantastisk ungomsserie (läs recensionen av En ö i havet, Näckrosdammen ochHavets djup). Den behandlar så många olika teman som är centrala för barn som växer upp till vuxna. Den avslutande boken är fortfarande otrolig, men som avslutning på denna serie är den något spretig, och har svårt att hålla ihop. Slutet är bra, men lite väl snabbt. Jag tycker det är synd att alla de tidigare böckerna har haft Steffis perspektiv, men först nu lyfter thor in Nellis perspektiv. 
 
Jag nöjer mig där. Är man nyfiken på hela serien kan man läsa de andra recensionerna, men framför allt borde alla läsa kvartetten om Steffi och Nelli. Den behandlar en viktig del i vår historia, och gör det på ett sätt som skapar igenkänning. Man kan relatera till flickorna på så många plan. 
 
 
 
 
 

"Havets djup" av Annika Thor

Kategori: 2017, Barn, Recension, Ungdom

 
Havets djup är den tredje boken i kvartetten om Steffi och Nelli (se mina recensioner av den första boken, En ö i havetoch den andra boken, Näckrosdammen). 
 
Denna bok är en ganska typis mitten bok i en serie, där självaste bokens dramaturgi inte är lika viktig som bokens del i serien. Nu trappas förtvivlan upp, samtidigt som spänningen mellan den Steffi var i Wien och den Steffi är i Sverige ökar. Slutet är inte ett avslut, så som de två tidigare böckerna haft, utan ett dramatiskt skifte i hela berättelsen om Steffi och Nelli.
 
Det som ändå kan sägas vara bokens egen handling är den komplicerade relationen mellan Stefii och Nelli, där Steffi nu börjar bli vuxen men fortfarande ser sig som Wienare, medan Nelli är tonåring och mer och mer kommer att se sig som svensk. Nelli tyr sig till sin fosterfamiljs traditioner och ser sig som kristen, samtidigt som Steffi tvingas möta sin egen religiösa ambivalens när hon börjar umgås med en annan judisk flyktning från Wien, som anklagar Steffi för att svika sitt folk genom att vara sin kristna fosterfamilj till belåtenhet. Steffi känner sig inte kristen, och kanske heller inte som jude, och är mer koncentrerad på att skaffa sig en utbildning än att tro på något. 
 
En parantes i berättelsen är Steffis lärarinna Hedvig Björk och dennes väninna Janice, som mellan raderna ingår i ett förhållande. Jag hoppas att detta kommer bli en viktig del i kommande bok, men det kan alltid hamna i skuggan av Steffis mycket mer råa verklighet, och tomheten av hennes föräldrar. 
 
Klasskillnader blir nu desto synligare i Steffis liv, och något hon ständigt behöver fundera över. Hon kommer från ett helt annat samhällskikt än det hon nu lever och umgås i. Vid ett tillfälle kommenterar hon klassföraktet hon kan känna från de övre klasserna gentemot henne, hennes familj och väninnan Majs familj med att de är inte som "vi", där hon också själv reflekterar över att hon nu känner en tillhörighet med sin fosterfamilj och majs familj. Detta börjar den fortfarande unga Steffi fundera över, och jag hoppas detta blir viktigt i nästa bok. Väninnan Vera har hamnat i en olycklig situation, där hon har blivit gravid utanför äktenskapet. Giftermål är planerat, och här hoppas jag man får följa henne i nästa bok, så man får veta vad som händer även med henne. 
 
På det hela tagna är det hittills den bästa boken i serien, trots att den saknar sin egen dramaturgi. 
 
 
 
 

"Näckrosdammen" av Annika thor

Kategori: 2017, Barn, Recension, Ungdom

Näckrosdammen är andra delen i Annika Thors kvartett om Steffi och Nelli, som är två judiska systrar som flytt tyskarnas framfart i Österrike, och kommit till Sverige (läs min recension om den första delen, En ö i havet, här). Steffi har nu börjat på läroverket i Göteborg. Som trettonåring tampas hon med vänskap, olycklig kärlek och pressen att lyckas i skolan för att få fortsätta. Samtidigt ligger oron för mamman och pappan som är kvar i Wien, och systern som är kvar på ön ute i havet, och maler.

Detta är en fantastisk bok om att vara tonåring. Det finns många avsnitt som man känner igen sig i, men den skildrar också Steffis utanförskap på ett bra sätt. Ett avsnitt ur boken är när hon redan är upprörd, men sitter tyst under middagen hon blivit bjuden på av den doktorsfamiljen som hon för tillfället bor hos i Göteborg. Doktorinna får veta att Steffis mor är sjuk, och visar då en stor okunskap om det förtryck och den utelämning av det sociala skyddsnätet som drabbar judarna i de tyska ockupationerna. Senare, när doktorn tar upp detta, Försöker Doktorn beskriva en neutral hållning till båda parterna i kriget, och menar att tyskarna ju inte är onda. Samtidigt följer man Steffis brevväxling med föräldrarna, och förtrycket mot dem växer (ingen el, värme, ljus i boendet, inget betalt jobb för doktorn, man får inte åka spårvagn längre, man måste gå till särskilda butiker för att få köpa mat så är dålig, och köa länge...)

Sven idealiseras av Steffi, men han är en ganska feg karaktär, som tycker mycket utan att kunna stå upp för åsikterna gentemot sina föräldrar. Han är rädd att bli av med uppehället medan han studerar, men verkar glömma att det är så verkligheten ser ut både för Steffi som han håller av mycket, och den flicka som det visar sig att han har nära bekantskap med. Han må vara intellektuell, påläst och kunnig inom sina åsikter, men inte särskilt modig.

Slutet blir lite för abrupt. Jag hade velat att Steffis kärlek till Sven hade fått klinga av under längre tid, då den varit djup i snart ett år, men hon kommer över honom på fem veckor. Sedan kan även lösningen på hur hon ska kunna fortsätta studierna vara lite väl fåniga, jag tror nog att fröken Björk och Maj snarare hade kunna telefonera och lösa situationen på så vis. Kanske skulle Vera ha blivit arg på Steffi för att hon åker i alla fall? Vad är det som gör att hon bara släpper all ilska hon hyser till Maj?

Ser fortfarande fram emot att följa Steffis väg mot att bli vuxen.